3 มิย 63 วันหยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

3 มิย 63 วันหยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มติครม เห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 เป็นวันหยุดราชการ มีผลบังคับใช้ปีนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน และประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงหลังมติ ครม.เห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการ พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการต่อไปวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่ปีนี้เพราะฉนั้นวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการ

ที่มา mumkhao

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*