หลวงพ่อทันใจ โชคลาภมาไว อธิษฐานอะไรได้ทันที

การอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่ าทางจิตใจ บ างคนอาจมองเป็นเรื่องงมงายไร้สาระหากแต่ บ างคนกลับมองว่า เป็นเรื่องของพลังจิตบางอย่างและก็มีอีกบ างคนเหมือนกันที่ประชดว่าเพราะเรามีชีวิตที่ล้มเหลวไร้ที่ยึดเหนี่ยวเราจึงให้ความสำคัญกับการตั้งจิตอธิษฐาน ความศรัทธาเชื่ อว่าคนไทยทุกคนนั้นมีความสิ่งเหล่านี้อย่ างแรงกล้ากันอยู่ทุกคน

อาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิ ดมามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจึงไม่แปลกถ้าเราจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระ หรือ องค์เทพต่างๆ และในยุคที่ทุกคนต่างเร่งรีบที่จะร่ำร วยด้วยโช คลาภหรือเร่งรีบที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตและเร่งรีบหายจากโร คภั ยไข้เจ็ บ เพื่อเป็นที่พึ่งหรือเป็นความหวังทางใจSanook Horoscope ขอเสนอเรื่องราวความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่า“หลวงพ่อทันใจ” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐานด้วยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นผลทันใจ ขอพรเพียงไม่กี่พรที่ขอก็สัมฤทธิ์ผลดัง

ปาฏิหารย์ สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักหลวงพ่อทันใจเราจะพามาทำความรู้จักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อกันค่ะ“หลวงพ่อทันใจ” อยู่ที่ “วัดพระธาตุดอยคำ”เป็นพระวัดคู่บ้ านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปีและถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้

หลวงพ่อทันใจ” ท่านให้โช คลาภและมีญาณวิเศษที่ให้ผู้คนที่เป็นโร คภั ยไ ข้เจ็ บแม้กระทั่งอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หายขาดมาได้รวมถึงผู้คนที่นิยมเสี่ยงด วงกับกับการซื้อหวยบรรดาแฟนคลับกองสลากกินแบ่ง ต่างคนต่างหวัง และขอให้สมหวังร่วมกันหลายคนอาจเคยคิดว่าที่เราเรียก “หลวงพ่อทันใจ”เป็นเพราะอธิษฐานอะไรก็สำเร็จสมประสงค์ได้ทันใจทันท่วงทีแต่ความจริง ที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อ

ทันใจนั้นแต่เดิมเป็นเรื่องของความทันใจในการสร้างและปลุกเสกโดยในสมัยโบราณ เมื่อมีการสร้างพระ ในวัดสำคัญทางภาคเหนือนิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่งหมายถึง
พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วันกล่าวคือจะเริ่มพิธีตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไปจนสามารถสร้างองค์พระได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน(ก่อนเวลา 18.00 น.) ของวันถัดไป ถ้าสร้างไม่เสร็จ

ถือเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไปและสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้ในเย็นอีกวันหนึ่งทั้งนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปนั้น มักจะมีขั้นตอน และพิธีกรรมที่ละเอียดซับซ้อนการสร้างพระพุทธรูป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จภายใน1 วัน จึงถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ จึงเชื่ อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพ

ทั้งในเรื่่องของการขอโ ชคลาภทั้งจากการงาน การค้ า และการเสี่ยงโดยเฉพาะอย่ างหลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ขาดตอนสังเกตได้จากเสียงร่ำลือหรือกระทั่งเสียงประกาศปลุกเร้าจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งสมหวังมากกว่าไม่สมหวัง และจากจำนวนของดอกมะลิแ ก้บนอันล้นหลามคงเดาได้ไม่ย าก ว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลให้สำเร็จได้ตามแรงอธิษฐานเห็นผลทันตาทันใจขนาดไหน ยิ่ง

เมื่อมีญาติโยมขาประจำมาเปิดเผยว่าได้เล ขเพื่อการเสี่ยงโ ชคมาจากที่นี่และมีผู้ไปแก้บนให้หลุดพ้นจากห่วงหนี้สินระดับสิบล้านแน่นอนว่าหลายคนคงปราถนาที่จะเข้าไปสักการะและขอพรท่านให้ได้ลุล่วงสมปราถนาทันใจกันสักครั้งนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้วยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตาก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ หลวง

พ่อทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์

ทั้งในเรื่่องของการขอโ ชคลาภทั้งจากการงาน การค้ า และการเสี่ยงโช คโดยเฉพาะอย่ างหลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ขาดตอนสังเกตได้จากเสียงร่ำลือหรือกระทั่งเสียงประกาศปลุกเร้าจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งสมหวังมากกว่าไม่สมหวัง และจากจำนวนของดอกมะลิแ ก้บนอันล้นหลามคงเดาได้ไม่ย าก ว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลให้สำเร็จได้ตามแรงอธิษฐาน

เห็นผลทันตาทันใจขนาดไหน ยิ่งเมื่อมีญาติโยมขาประจำมาเปิดเผยว่าได้เล ขเพื่อการเสี่ยงโ ชคมาจากที่นี่และมีผู้ไปแก้บนให้หลุดพ้นจากห่วงหนี้สินระดับสิบล้านแน่นอนว่าหลายคนคงปราถนาที่จะเข้าไปสักการะและขอพรท่านให้ได้ลุล่วงสมปราถนาทันใจกันสักครั้งนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้วยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา

ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ หลวงพ่อทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบ าน แล้วประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

แต่การอธิษฐานขอพรต่อสิ่งใดนั้น บ างทีก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีหรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐาน ที่จะทำให้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นจริงและสัมฤทธิ์ผลได้หรือไม่ไม่ใช้สักแต่ว่าจะขอกันอย่ างเดียว เพราะบ างคนรอกันจนเหี่ยวก็ไม่เคยได้อะไรสักไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ก็ได้ เอาแค่สมมติว่ามีใครมาขออะไรในหมู่มนุษย์ด้วยกัน

ก่อนจะช่วยเหลือใคร บ างทีอยู่ที่ความสมเหตุสมผลที่จะช่วยเหลือเสียก่อนไม่ใช่ไม่ทำอะไรสักอย่ างและเป็นคนที่ไม่เคยให้หรือไม่เคยทำอะไรเลยอย่ าว่าแต่สิ่งศั กดิ์สิทธิ์ที่ไหน ขนาดเป็นมนุษย์ปกติอย่ างเราๆก็ยังไม่อย ากให้หรือช่วยเหลืออะไรเพราะฉะนั้น ก่อนจะไปอธิษฐานหรือขอพรจากสิ่งใดให้สมปราถนา

กรุณาสำรวจหัวใจตนเอง หรือความพย าย ามและความตั้งใจในการทำอะไรสักอย่ างของตัวเองด้วยวิธีบน ขอพรจาก “หลวงพ่อทันใจ”

การอธิษฐาน จะต้องใช้ดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไป

(จะมากกว่านั้นก็ได้เป็นร้อยพวงก็เคยมีคนทำมาแล้ว)

และสิ่งที่สำคัญมากๆ ในการให้อธิษฐานขอพร คือ ขอได้เพียง

“อย่ างเดียวเท่านั้น” ท่านถึงจะให้พรได้สมใจหวัง

ปัจจุบันมีผู้คนที่มาอธิฐานและขอพรหรือบนบ านศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมาก

พอได้โช คลาภ โช คดีดังที่ขอก็จะนำดอกมะลิมากราบไหว้อีกเป็นจำนวนมาก

ซึ่งแต่ละวันจะมีคนนำดอกมะลิมากราบไหว้ไม่น้อยกว่าหลายร้อยหลายพันพวงเลยทีเดียว

ข้อมูลsanook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*