กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow 180 เครื่อง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนดังกล่าวแก่โรงพยาบาล จำนวน 130 เครื่อง ประกอบด้วย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 50 เครื่อง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 30 เครื่อง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 เครื่อง

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 5 เครื่อง

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 10 เครื่อง

และ 25 เครื่อง ได้สำรองไว้เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้เครื่อง Oxygen High Flow ส่วนหนึ่งที่พระราชทานในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มธุรกิจ TCP / คุณประภาส ชลศรานนท์ / คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ / บริษัท เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จำกัด และคุณอุฬาร อภิรูปากร ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย ผ่าน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโ ค วิ ด 19 (และ โ ร ค ระ บ า ดต่างๆ )

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย โ ค วิ ด 19 (และ โ ร ค ร ะ บ า ด ต่างๆ )ขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ ป่ ว ย โค วิ ด 19 จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด-19 และผู้ ป่ ว ย อื่นๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้

“กองทุนชัยพัฒนาสู้ ภัย โ ค วิ ด 19

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

โทร 02-447-8585 ถึง 8 ต่อ 103 /109

064-239-1868 / 064-112-9674

หมายเหตุ – เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยนำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่
Line ID – @chaipat19

Email – givedonate@gmail.com

ไปรษณีย์ – สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ที่มา siamtopic

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*