ข่าวดี เปิดวอล์กอิน แอสตร้าฯ

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในตอนนี้มีผู้ติดเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำเอาหลายคนอยากเข้ารับการวั คซี น เพื่อป้องกัน CV-19

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ส.ค. โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี แจ้งว่า เปิดวอล์กอินฉี ดวั คซี นป้องกัน CV-19 โดยให้บริการวั คซี นแอสตร้า วันที่ 12 ส.ค. 64 รับ 350 คน เวลา 09.00 เป็นต้นไป

วันที่ 13 ส.ค. 64 รับ 100 คน เวลา 09.00 เป็นต้นไป และวันที่ 14 ส.ค. 64 รับ 200 คน เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.หญิงตั้ งครร ภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป นำสมุดฝา กคร รภ์มาด้วย

3.ผู้ป่ว ยกลุ่ม 7 โร คเรื้ อรั ง

โดยผู้ที่มีโร คประจำตัวต้องนำซองย าโร คประจำตัว ที่มีชื่อย าและชื่อผู้ป่ว ยจาก รพ. หรือคลินิกมาแสดงในวันที่ฉี ด เพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นโร คจริง

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจเช็กรายละเอียดได้เลยจ้า

ที่มา siamstreet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*